Студентське наукове товариство (СНТ)

Студентське наукове товариство (СНТ)

Вас вітає Студентське наукове товариство кафедри Технології ліків!


Відповідальні за работу СНТ:

Студентське наукове товариство (СНТ)

 

Ярних Тетяна Григорівна,

Завідуюча кафедри технології ліків,

доктор фармацевтичних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,

заслужений професор НФаУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

e-mail: tl@nuph.edu.ua

 


Студентське наукове товариство (СНТ)

 

 

 

 

 

Пуль-Лузан Вікторія Вікторівна,

доцент, кандидат фармацевтичних наук

e-mail: pulluzanv@gmail.com 


З перших днів існування кафедри працює студентське наукове  товариство (СНТ). Відповідальною за СНТ з 2004 по 2007 роки була ас. кафедри Лукіенко О.В., з 2008 р. по 2015 – доц. Чушенко В.М., з 2015 р. по 2018 – доц. Ковальов В.В., з 2018  по 2019– проф. Котенко О.М., з 2019 ас. Пуль-Лузан В. В.

Заохочення студентів до НДР є частиною навчання та підготовки кваліфікованих спеціалістів, які самостійно зможуть вирішувати професійні, наукові та технічні задачі у майбутньому. Також це дозволить виявити талановиту молодь для подальшого вступу до магістратури та аспірантури.

Керівництво науково-дослідною роботою проводять висококваліфіковані викладачі кафедри. Члени СНТ кафедри технології ліків здійснюють наукову діяльність у напрямках ініціативних тематик кафедри:

– Розробка і удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських засобів – № державної реєстрації НДР: 0114U000947

–  Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини – № державної реєстрації НДР: 0114U000945

Члени СНТ знайомляться з практичною роботою, яку проводить кафедра по вищеназваним напрямкам. Студенти беруть участь у створенні нових лікарських препаратів різних лікарських форм та набувають теоретичні знання і практичні навички в технології ліків на практиці. В свою чергу, це підвищує рівень підготовки студентів та сприяє випуску кваліфікованих спеціалістів-фахівців в області фармації, що дозволить в цілому по Україні підняти рівень спеціалістів з фармації до європейського рівня.

Студентське наукове товариство (СНТ)

Навчально-тренінгова лабораторія практичної підготовки кафедри технології ліків

 


Члени СНТ кафедри ТЛ аналізують асортимент лікарських засобів, використання сучасних основ в технології, відбирають застарілі прописи, для їх удосконалення. Результати досліджень і проведених наукових робіт докладаються на щорічних міжвузівських студентських наукових конференціях, кращі роботи займають призові місця і публікуються в наукових збірниках та журналах.

Студентське наукове товариство (СНТ)Студентське наукове товариство (СНТ)

СНТ – це кузня кадрів для кафедри і для НФаУ.

Всі доктора наук, доценти кафедри технології ліків вийшли зі студентського наукового товариства, тобто вони всі вперше познайомились з наукою у студентському науковому гуртку.


Склад членів СНТ кафедри технології ліків у 2020-2021 н.р.

Публікації у співавторстві з членами СНТ у 2020-2021 н.р.

Результати роботи СНТ кафедри технології ліків у 2020-2021 н.р.


Склад членів СНТ кафедри технології ліків у 2019-2020 н.р.

Результати роботи СНТ кафедри технології ліків у 2019-2020 н.р.


Склад членів СНТ кафедри технології ліків у 2018-2019 н.р.

Результати роботи СНТ кафедри технології ліків у 2018-2019 н.р.