Аспіранту

Методологія та методи наукового аналізу

Силабус навчальної дисципліни


 

 1. Календарно-тематичний план лекцій для для ЗВО 1 курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація 226Фphd21(4,0д) на осінній сесместр 2021-2022 н.р.
 2. Календарно-тематичний план практичних занять для для ЗВО 1 курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація 226Фphd21(4,0д) на осінній сесместр 2021-2022 н.р.
 3. Календарно-тематичний план лекцій для для ЗВО 1 курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація 226Фphd21(4,0в) на осінній сесместр 2021-2022 н.р.
 4. Календарно-тематичний план практичних занять для для ЗВО 1 курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація 226Фphd21(4,0в) на осінній сесместр 2021-2022 н.р.

 1. Теоретичні питання для ПМК
 2. Приклад білету для ПМК
 3. Еталон відповіді до білету ПМК
 4. Ситуаційні завдання з дисципліни Методологія та методи наукового аналізу
 5. Питання для самостійного вивчення з дисципліни Методологія та методи наукового аналізу
 6. Критерії оцінювання ММНА ПМК 
 7. Критерії оцінювання ММНА 
 8. Ситуаційні завдання з дисципліни Методологія та методи наукового аналізу
 9. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з ММНА здобувачів наукових ступенів
 10. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни ММНА
 11. Методичні рекомендації з ММНА для проведення практичних занять здобувачів наукових ступенів

Сучасна фармацевтична розробка

Навчальна програма дисципліни СФР

Робоча програма дисципліни СФР

Зміни та доповнення робочої програми CФР 2020-2021 н.р.

Силабус навчальної дисципліни


 1. Календарно-тематичний план лекцій з сучасної фармацевтичної розробки для аспірантів 2 курсу спеціальності Фармація 226Фphd20(4,0l)-01тл (осінній семестр, 2021-2022 н.р.)
 2. Календарно-тематичний план практичних занять з сучасної фармацевтичної розробки для аспірантів 2 курсу спеціальності Фармація 226Фphd20(4,0l)-01тл (осінній семестр, 2021-2022 н.р.)

Корисні інформаційні джерела

 1. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни СФР
 2. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої фармацевтичної освіти третього рівня (доктора філософії) СФР
 3. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни СФР
 4. Перелік питань до підсумкового модульного контролю з дисципліни СФР
 5. Білет ПМК СФР (приклад)
 6. Еталон відповіді на білет ПМК з СФР
 7. Практично-орієнтовані завдання СФР
 8. Перелік питань для самостійної роботи СФР
 9. Критерії оцінювання підсумкового модульного контролю з дисципліни СФР
 10. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНА ФАРМАЦЕВТИЧНА РОЗРОБКА»

 

Бажаємо успіхів!