Методологія та методи наукового аналізу

Силабус навчальної дисципліни


 

 1. Календарно-тематичний план лекцій для для ЗВО 1 курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація 226Фphd20(4,0д) на осінній сесместр 2020-2021 н.р.
 2. Календарно-тематичний план практичних занять для для ЗВО 1 курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація 226Фphd20(4,0д) на осінній сесместр 2020-2021 н.р.
 3. Календарно-тематичний план лекцій для для ЗВО 1 курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація 226Фphd20(4,0в) на осінній сесместр 2020-2021 н.р.
 4. Календарно-тематичний план практичних занять для для ЗВО 1 курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація 226Фphd20(4,0в) на осінній сесместр 2020-2021 н.р.

 1. Теоретичні питання для ПМК
 2. Приклад білету для ПМК
 3. Еталон відповіді до білету ПМК
 4. Ситуаційні завдання з дисципліни Методологія та методи наукового аналізу
 5. Питання для самостійного вивчення з дисципліни Методологія та методи наукового аналізу
 6. Критерії оцінювання ММНА ПМК 
 7. Критерії оцінювання ММНА 
 8. Ситуаційні завдання з дисципліни Методологія та методи наукового аналізу
 9. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з ММНА здобувачів наукових ступенів
 10. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни ММНА
 11. Методичні рекомендації з ММНА для проведення практичних занять здобувачів наукових ступенів

Сучасна фармацевтична розробка

Навчальна програма дисципліни СФР

Робоча програма дисципліни СФР

Зміни та доповнення робочої програми CФР 2019-2020 н.р.

Силабус навчальної дисципліни


Корисні інформаційні джерела

 1. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої фармацевтичної освіти третього рівня (доктора філософії) СФР
 2. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни СФР
 3. Перелік питань до підсумкового модульного контролю з дисципліни СФР
 4. Білет ПМК СФР (приклад)
 5. Еталон відповіді на білет ПМК з СФР
 6. Практично-орієнтовані завдання СФР
 7. Перелік питань для самостійної роботи СФР
 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНА ФАРМАЦЕВТИЧНА РОЗРОБКА»

 

Бажаємо успіхів!