Сучасна фармацевтична розробка

Навчальна програма дисципліни СФР

Робоча програма дисципліни СФР

Зміни та доповнення робочої програми CФР 2019-2020 н.р.

 1. Силабус Сучасна фармацевтична розробка (вечірня форма навчання).
 2. Силабус Сучасна фармацевтична розробка (денна форма навчання).
 3. Силабус Сучасна фармацевтична розробка (заочна форма навчання).

Календарно-тематичний план лекцій з СФР для аспірантів 2 курсу спеціальності Фармація 226Фphd18(4,0д)-01тл

Календарно-тематичний план лекцій з СФР для аспірантів 2 курсу спеціальності Фармація 226Фphd18(4,0в)-01тл

Календарно-тематичний план лекцій з СФР для аспірантів 2 курсу спеціальності Фармація 226Фphd18(4,0з)-01тл

Календарно-тематичний план практичних занять з СФР для аспірантів 2 курсу спеціальності Фармація 226Фphd18(4,0д)-01тл

Календарно-тематичний план практичних занять з СФР для аспірантів 2 курсу спеціальності Фармація 226Фphd18(4,0в)-01тл

Календарно-тематичний план практичних занять з СФР для аспірантів 2 курсу спеціальності Фармація 226Фphd18(4,0з)-01тл

Корисні інформаційні джерела

 1. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої фармацевтичної освіти третього рівня (доктора філософії) СФР
 2. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни СФР
 3. Перелік питань до підсумкового модульного контролю з дисципліни СФР
 4. Білет ПМК СФР (приклад)
 5. Еталон відповіді на білет ПМК з СФР
 6. Практично-орієнтовані завдання СФР
 7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНА ФАРМАЦЕВТИЧНА РОЗРОБКА»

Методологія та методи наукового аналізу

 1. Силабус Методологія та методи наукового аналізу (вечірня форма навчання).
 2. Силабус Методологія та методи наукового аналізу (денна форма навчання).
 3. Силабус Методологія та методи наукового аналізу (заочна форма навчання).

Календарно-тематичний план лекцій з ММНА для студентів 1 курсу спеціальності Фармація  Фphd19(4,0д)

Календарно-тематичний план лекцій з ММНА для студентів 1 курсу спеціальності Фармація  Фphd19(4,0в)

Календарно-тематичний план лекцій з ММНА для студентів 1 курсу спеціальності Фармація  Фphd19(4,0з)

Календарно-тематичний план практичних занять з ММНА для студентів 1 курсу спеціальності Фармація Фphd19(4,0д)

Календарно-тематичний план практичних занять з ММНА для студентів 1 курсу спеціальності Фармація Фphd19(4,0в)

Календарно-тематичний план практичних занять з ММНА для студентів 1 курсу спеціальності Фармація Фphd19(4,0з)

Бажаємо успіхів!