Наукова робота кафедри проводиться за напрямками:

Розробка і удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських засобів – № державної реєстрації НДР: 0114U000947

Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини – № державної реєстрації НДР: 0114U000945

У 2018-2019 навчальному році продовжено дослідження зі створення 16 лікарських препаратів, які знаходяться на різних етапах впровадження у промислове виробництво:

Завершено клінічні дослідження

 1. «Іринотекан» ліпосомальний, ліофілізат для приготування емульсії для інфузій та оксаліплатином – апробовано в умовах виробництва ПАТ «Наномедтех» та внесено у план виробництва на 2018-2020 роки (лист вх. № 1248 від 24.10.2018р.)
 2. «Оксаліплатин» ліпосомальний, ліофілізат для приготування емульсії для інфузій – апробовано в умовах виробництва ПАТ «Наномедтех» та внесено у план виробництва на 2018-2020 роки (лист вх. № 1248 від 24.10.2018р.)

Завершені або проводяться доклінічні дослідження

 1. Назальний гель «Фіторин-плюс»
 2. Супозиторії «Клімедекс»
 3. Супозиторії «Меланізол»
 4. Супозиторії з ацикловіром та маслом чайного дерева
 5. Супозиторії «Трецивіт»
 6. Мазь «Біотанін» з ГЕКД і соком каланхое
 7. Стоматологічний гель «Дентавір-фіто»
 8. Мазь «Алерголік»
 9. Стоматологічний гель «Алоедентал»
 10. Супозиторії «Імуносол»
 11. Назальний гель з екстрактом алое
 12. Гель вагінальний з гіалуроновою кислотою
 13. Таблетки на основі інозину пранобексу
 14. Мазь з сухим екстрактом катальпи бігноніевидної.

 

Наукова продукція (основна):

 1. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек./ О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, М.Ф. Пасічник, Л.В. Бондарева, Н.Ф. Орловецкая, Р.С. Коритнюк, Т.М. Шакіна, В.Г. Нікітюк, О.А. Рухмакова., ст-н МОЗУ 42-4.6:2015. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України, 2016. – 127с. (затверджено наказом МОЗ України № 398 від 01.07.2015 р.).
 2. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек./ О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, М.Ф. Пасічник, Л.В. Бондарева, Н.Ф. Орловецкая, Р.С. Коритнюк, Т.М. Шакіна, В.Г. Нікітюк, О.А. Рухмакова., ст-н МОЗУ 42-4.6:2015. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України, 2016. – 95 с. (затверджено наказом МОЗ України № 398 від 01.07.2015 р.).
 3. Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування): Метод. рек. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.С. Гриценко, Н.В. Хохленкова та ін.; Під ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – К.: Видавничий дім «Агентство Медичного Маркетингу», 2016. – 352 с. (затверджено наказом МОЗ України № 398 від 01.07.2015 р.).
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 65491 Підручник «Аптечна технологія ляків». Тихонов О.І., Ярних Т.Г.; від 23.05.2016.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 64603 Робочий зошит з навчальної пропедевтичної практики”. Ярних Т.Г., Данькевич О.С., Хохленкова Н.В..; НФаУ, від 22.03.2016.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №64602 Робочий зошит з аптечної технології ліків”. Ярних Т.Г., Данькевич О.С., Хохленкова Н.В. та ін.; НФаУ, від 22.03.2016.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 64435 Технологія виготовлення екстемпоральних лікарських апіпрепаратів і їх застосування в фармації, медицині та косметології: Методичні рекомендації // О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.О. Тихонова, О.Г. Башура, О.С. Шпичак [та ін.].; НФаУ, від 10.03.2016.
 8. Борщевський, Г. І. Використання методів фізики поверхні для експрес-контролю технологічного процесу і стандартизації якості ліпосомальних препаратів : метод. рек. / Г. І. Борщевський, І. О. Омельченко, І. Б. Янчук – Х. : НФаУ, 2015. – 48 с.
 9. Борщевська, М. І. Методологія створення лікарських засобів на основі лікарської сировини : метод. рек. / М. І. Борщевська, Т. Г. Ярних, О. І. Тихонов, О. А. Рухмакова. – Х. : НФаУ, 2015. – 40 с.

Патенти на винахід та корисні моделі (2015 – 2016 н.р.):

 1. Пат. на винахід № UA 109792, А61К36/49, А61 К36/889, А61К129/00, А61Р1/02. Фармацевтична композиція у формі стоматологічного гелю з парадонтопротекторною дією / Цубанова Н.А., Хохленкова Н. В., Журенко Д.С., Іроко Імамузо Метью; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2016 01693; заявл. 23.02.2016; опубл. 12.09.2016. – Бюл. № 17. – 5 с.
 2. Пат. на винахід № 109988 Україна, МПК (2011) A61P 1/02 (2006.01), A61K 9/06(2006.01), A61K 36/48 (2006.01). Фармацевтична композиція у формі стоматологічного гелю з репаративною дією / Ярних Т. Г. , Рухмакова О. А., Малоштан Л.М., Яценко О.Ю., Бабенко І.О.; заявн. і патентовл. НФаУ. – № a 201408181; заявл. 21.07.2014; опубл. 26.10.2015. – Бюл. № 20. – 5 с.
 3. Пат. на винахід № UA 110923 С2, МПК (2016.01), А 61 К 9/06, А 61 Р 17/02 (2006.01) А 61 К 47/00, А 61 Р 17/02 (2006.01), А 61 F 13/–2. Гідрогелева композиція для лікування ран різної етіології / Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г. , Купріянова О. М.; заяв. та патентовл. НФаУ. – № а 2012 02263; заявл. 27.02.2012; опубл. 10.03.2016. – Бюл. № 5. – 8 с.
 4. Пат. на кор. мод. № 103888.  Роз-н фенолу для ін’єкцій для лікування хрон. больов. синдр. /Красуля О.І., Онишко В.М., Кравцова Л.К., Данькевич О.С.; заяв. та патентовл. Красуля О.І., Онишко В.М. –12.01.2016 р. – Бюл. № 5. – 5 с.

Заявки про видачу патентів на винаходи та корисні моделі (2015 – 2016 н.р.):

 1. Спосіб отримання ліпосомального лікарського засобу з оксаліплатином, Україна, заявка № а201608223 від 25.07.2016, Стадніченко О.В., Краснопольський Ю.М., Ярних Т.Г.
 2. Красуля О.І., Онишко В.М., Кравцова Л.К., Данькевич О.С. Заявка на патент на корисну модель № u 201504538 від  12.05.2015 «Розчин фенолу для ін’єкцій для лікування хронічного больового синдрому»

Патенти на винахід та корисні моделі (2014 – 2015 н.р.):

Новизна наукових досліджень підтверджується поданням та отриманням у 2014-2015 навч. р. 1 патенту на  винахід та 5 патентів на корисні моделі:

 1. Пат. на винахід № 104480, МПК (2014.01), А 61 F 13/02, А 61 Р 17/02 (2006.01). Медичний перев’язувальний виріб / Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г., Купріянова О. М. ; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2012 02259; заявл. 27.02.2012; опубл. 10.02.2014. – Бюл. № 3. – 4 с.
 2. Пат. на корисну модель № 93885 Україна, МПК (51) А 61 К 9/02, А 61 К 36/71, А 61 К 31/4196, А 61 Р 15/02 Засіб у формі песаріїв для лікування гінекологічних захворювань / Ярних Т.Г., Левачкова Ю.В., Чушенко В.М., Скитер С.М. – № u 201403030; заявл. 25.03.2014; опубл. 27.10.2014. – Бюл. № 20.
 3. Пат. на корисну модель № 95889 Україна, МПК (2011) А61К36/48(2006.1), А61Р31/12 (2006.1). Застосування екстракту солодкового кореня як противірусного засобу по відношенню до коронавірусів / Ярних Т. Г. , Рухмакова О. А., Панченко Л. О.; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408178; заявл. 21.07.2014; опубл. 12.01.2015. – Бюл. № 1. – 4 с.
 4. Пат. на корисну модель № 95890 Україна, МПК (2011) А61К36/48(2006.1), А61Р31/12 (2006.1). Застосування екстракту солодкового кореня як противірусного засобу по відношенню до аденовірусів 3-го типу у педіатрії / Ярних Т. Г. , Рухмакова О. А., Панченко Л. О.; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408184; заявл. 21.07.2014; опубл. 12.01.2015. – Бюл. № 1. – 4 с.
 5. Пат. на корисну модель № 95891 Україна, МПК (2011) А61К36/48(2006.1), А61К9/06(2006.1), А61Р31/12 (2006.1). Фармацевтична композиція у формі стоматологічного гелю з репаративною дією / Ярних Т. Г. , Рухмакова О. А., Малоштан Л.М., Яценко О.Ю., Бабенко І.О.; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201408185; заявл. 21.07.2014; опубл. 12.01.2015. – Бюл. № 1. – 5 с.
 6. Пат. на корисну модель № 101106 Україна, МПК (2011) А61К9/06(2006.1), А61К36/48(2006.1), А61Р17/02 (2006.1). Фармацевтична композиція у формі дерматологічної мазі для лікування алергічних і запальних захворювань шкіри / Ярних Т. Г. , Рухмакова О. А., Малоштан Л.М., Яценко О.Ю., Есам Кургані А. Зегхдані; заявн. і патентовл. НФаУ. – № u 201502338; заявл. 16.03.2015; опубл. 25.08.2015. – Бюл. № 16.– 5 с.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57824. Комп’ютерна програма “Діловодство кафедри”. Ярних Т.Г., Данькевич О.С., Тіщенко Г.Б., Гриценко С.В.; НФаУ від 25.12.2014.

 

За науковим напрямком кафедри “        Розробка і удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських засобів” співробітниками здійснено перегляд та розроблено загальні фармакопейні статті, які включено до ДФУ 2.0:

 • «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках»
 • «Порошки, виготовлені в аптеках»
 • «М’які лікарські засоби, виготовлені в аптеках»
 • «Супозиторії і песарії, виготовлені в аптеках»
 • «Ліпосомальні лікарські засоби»

 

З метою допомоги аптечним працівникам у приготуванні лікарських препаратів та популяризації екстемпоральних ліків доц. Орловецька Н.Ф. та доц. Данькевич О.С. започаткували у журналі «Фармацевт-практик» рубрику «Ex tempore». У даній рубриці публікуються статті щодо основних правил приготування твердих, рідких, м’яких лікарських засобів в умовах аптек, а також описані технології оригінальних авторських препаратів, розроблених видатними діячами медицини (мікстура Павлова, розчин Люголю, пілюлі Шерешевського, тощо).