І Стажування.

«Методологія викладання аптечної технології ліків» —156 год. (стажування проводиться протягом року з метою підвищення кваліфікації викладачів фармацевтичних ВНЗ)

—     організація навчального процесу та особливості оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи;

—     методологія проведення лабораторних занять з використанням відео-конференц зв’язку;

—     методологія проведення занять у формі ділових ігор;

—     методологія читання лекцій з використанням мультимедійних технологій;

—     робочий зошит як форма організації самостійної роботи студентів;

—     презентація навчально-методичного забезпечення навчального процесу;

—     досвід зарубіжних країн у викладанні аптечної технології ліків.

 

ІІ. Семінари.

Науково-практичний семінар «НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕК У СУЧАСНИХ УМОВАХ» (семінари проводяться протягом року, з метою стажування та підвищення кваліфікації практичних працівників фармації).

Тематика семінарів:

1. «Сучасний стан та перспективи приготування ліків в умовах аптек» (технологія сучасної екстемпоральної рецептури; використання комп’ютерних технологій в приготуванні екстемпоральних ліків тощо)

2. «Нормативна документація, щодо приготування ліків в умовах аптек» (загальні положення щодо виготовлення лікарських засобів; вимоги до виписування рецептів; нормування технології лікарських засобів тощо).

3. Вимоги фармакопей США та ДФУ до виготовлення ліків в умовах аптек (контроль якості екстемпоральних ліків; упаковка, маркування та зберігання екстемпоральних лікарських засобів; документація при виготовленні ліків тощо).

4. Стабільність в аптечній практиці (визначення; фактори, що впливають на терміни придатності лікарських препаратів; види стабільності та їх характеристика).

5. Забезпечення стабільності екстемпоральних лікарських препаратів (фактори, що погіршують стабільність ліків; контроль запасів лікарських препаратів та їх терміну придатності; ознаки нестабільності певних лікарських форм).

6. Належна практика перепакування в умовах аптек (правила перепакування твердих лікарських форм (таблеток, капсул); документація).

 

Науково-практичний семінар «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ СТВОРЕННІ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ » (проводиться протягом року для науковців та працівників фармацевтичних підприємств).

Тематика семінарів:

1. Теоретичні основи створення рідких лікарських форм.

2. Теоретичні основи створення твердих лікарських форм.

3. Теоретичні основи створення м’яких лікарських форм.

4. Вимоги до структури та оформлення частини реєстраційного дос’є на лікарський препарат “Фармацевтична розробка”.

Семінар-тренінг (проводиться як на кафедрі так і виїзний за замовленням аптек).

Тематика семінарів:

1. Приготування супозиторіїв та песаріїв в умовах аптек із використанням засобів малої механізації.

2. Документація при виготовленні ліків (розробка технологічної інструкції).

ІІІ Практично-орієнтований курс.

На кафедрі створено практично-орієнтований курс «Технологія ветеринарних препаратів».

Курс призначений для спеціалістів в області практичної фармації та ветеринарії, а також студентів і всіх бажаючих.

Програма курсу включає наступні питання:

 • сучасний стан ветеринарної медицини та фармації;
 • аналіз ринку ветеринарних препаратів;
 • система державної служби ветеринарної медицини;
 • нормативні документи, що регламентують приготування та контроль якості ветеринарних лікарських препаратів;
 • особливості технології ветеринарних препаратів у вигляді різних лікарських форм;
 • основні принципи та підходи до розробки ветеринарних лікарських препаратів, їх біофармацевтична оцінка.

Програма Курсу передбачає проведення лекцій (18 год) та практичних занять (36 год).

Для проведення Курсу задіяні провідні фахівці Національного фармацевтичного університету, кандидати і доктори наук.

Знання та вміння, отримані при вивченні практично-орієнтованого курсу «Технологія ветеринарних препаратів» можуть бути використані при:

 • роботі у ветеринарній аптеці;
 • роботі на підприємствах з виробництва ветеринарних препаратів і засобів захисту тварин;
 • науково-дослідної діяльності в галузі ветеринарної фармації;
 • роботі провізором-інформатором у ветеринарній клініці;
 • лікуванні власних домашніх тварин.

 

ІV Заходи з профорієнтаційної роботи.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з метою проведення профорієнтаційної роботи та зацікавлення майбутніх абітурієнтів в  розвиненні практичних навичок кафедрою розроблено цикл лабораторних занять за темою «Розчини», які будуть проводитися протягом року.