Конференції

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній
науково-практичній Інтернет — конференції

«Технологічні та біофармацевтичні аспекти
створення лікарських препаратів різної направленості дії»

14-15 листопада 2017 р.

На базі кафедр Технології ліків та
Заводської технології ліків
Національного фармацевтичного університету,
м. Харків

Напрямки конференції:

 • Проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії (лікувально-косметичних, гомеопатичних та ветеринарних).
 • Сучасна технологія екстемпорального виготовлення ліків.
 • Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів у різних лікарських формах.
 • Технологія та контроль якості парфумерно-косметичних засобів.
 • Інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів.
 • Створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення.
 • Дослідження і стандартизація біологічно активних сполук.
 • Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних підприємств у сучасних умовах.
 • Маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку.
 • Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин.
 • Нанотехнології у фармації.
 • Сучасна біотехнологія

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Публікація тез безкоштовна.
Прийом публікацій до 24 жовтня 2017.

 

Правила оформлення тез

Тези (1-2 сторінки) приймаються за адресою: ztl@nuph.edu.ua, в електронному вигляді (скановані тези не приймаються!). Оформлення тез має бути наступним: редактор Word 97 або 2003, файл формату RTF, шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал полуторний, поля по 2 см, вирівнювання по ширині. Перелік посилань наводити в кінці, розташовувати за алфавітом.

Завантажити інформаційне повідомлення
Скачать информационное сообщение
Download Announcement