Підготовка наукових кадрів

Підготовка наукових кадрів

На кафедрі технології ліків ведеться підготовка:

8 кандидатів фармацевтичних наук – 3 здобувачі: Літвінова О.М., Валігура Ю.Г., Шевіна В.Л. та 4 аспіранти: Бурдак К.С., Омельченко І.О., Шакін Є.С., Рубан О.І., Карпенко І.А. (наук. керівник доц. Рухмакова О. А.)
1 докторанта — Стадниченко А.В. (наук. консультант: проф. Ярних Т.Г.).

У 2017 н.р. відбувся захист кандидатської дисертації Іроко Імамузо Метью «Розробка складу та технології стоматологічного гелю на основі сировини природного походження» (науковий керівник д.фарм.н.доц. Хохленкова Н.В.).