НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Отримано гриф МОЗ України (2014 – 2015 н.р.):

  •  Електронний навчальний  посібник  з  аптечної  технології ліків для самостійної позааудиторної роботи студентів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. Г. Ярних, О. І. Тихонов, В. В. Ковальов та ін. — Х.: НФаУ, 2015. — 2 Гб.
  •  Методологія викладання аптечної технології ліків: нав.-метод. посіб. для викл. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, О.М. Котенко та ін.; за ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2015. – 232 с.
  •  Робочий зошит з аптечної технології ліків для студентів 3-го курсу/ Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Данькевич О.С. та ін. — Х.: НФаУ, 2015. — 172с.

 

Навчально-методична література (2014 – 2015 н.р.):

  1. Приготування двошарових супозитиріїв: метод.рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, В.М. Чушенко, Ю.В. Левачкова; за ред. проф. Т. Г. Ярних. – Х.: НФаУ,2014. – 16 с.
  2. Ярних Т.Г. Приготування емульсій для внутрішнього застосування з використанням сучасних засобів механізації / Т.Г. Ярних, В.В. Ковальов, О.А. Рухмакова // Метод. рек. для викладачів. – Х.: НФаУ, 2014 – 16 с.
  3. Ярних Т.Г. Організація самостійної роботи студентів кафедри технології ліків у системі дистанційного навчання / Т.Г. Ярних, О. А. Рухмакова, В.В. Ковальов, Ю.М. Азаренко, М.В. Буряк // Метод. рек. для викладачів. – Х.: НФаУ, 2014 – 20 с
  4. Організація роботи навчально-тренінгової лабораторії кафедри технології ліків з відпрацювання практичних навичок : метод. рек. для викладачів / Т.Г. Ярних, Ю.М. Азаренко, М.В. Буряк. – Х.: НФаУ, 2014. – 12 с.

Впровадження технології змішаного типу навчання

Розроблено 2 дистанційних курси  «Методологія і логіка наукових досліджень» та «Лікарські препарати спецпризначення».

Проводиться розробка дистанційних курсів «Аптечна технологія ліків» та «Біофармація».

 

Впровадження в учбовий процес системи дистанційного зв’язку зі спеціалістами практичної фармації з використанням телекомунікаційних технологій

З метою впровадження сучасних тенденцій, що з’являються у виробничому процесі вітчизняних аптек, кафедрою ТЛ запроваджено проведення занять у форматі on-line спілкування з працівниками виробничих аптек. Для цього на постійній основі організовано проведення on-line зв’язку з виробничими аптеками ряду міст України (Харкова, Києва,  Куп’янська та ін.). Для проведення занять у такому форматі використовуються доступні телекомунікаційні технології: Skype, Go To Meeting, QiP або Google.

Запрошуємо (працівників практичної фармації) завідувачів аптек та провізорів-технологів прийняти участь у проведенні таких занять.

Під час on-line спілкування працівники аптек демонструють приготування різних лікарських форм в аптеці, розповідають про рецептуру та її особливості в кожній аптеці, демонструють роботу сучасних засобів малої механізації, підкреслюють актуальність певних технологічних чи організаційних моментів у виробничій діяльності окремих аптек.

Проведення занять у такому форматі дозволяє збагатити викладання дисципліни сучасним практичним досвідом, продемонструвати студентам, що отримані знання мають велике значення для майбутньої роботи, надати студентам досвід прямого спілкування з працівниками практичної фармації.

За допомогою on-line спілкування співробітники кафедри мають можливість продемонструвати сучасні технології приготування екстемпоральної рецептури в умовах аптек за такими напрямками:

  • приготування порошків з використанням капсульної машини;
  • приготування емульсій з застосуванням гомогенізатору;
  • приготування двошарових супозиторіїв.

Для бажаючих покращити навички роботи на сучасному обладнанні проводяться науково-практичні семінари.