Денна форма навчання Спеціальність «Клінічна фармація»

 

Дисципліна Технологія лікарських засобів

 

Виробнича практика з ТЛЗ

 

Дисципліна Біофармація