Дисципліна Аптечна технологія ліків

Заочна форма навчання Спеціальність «Фармація»

КАЛЕНДАРНІ ПЛАНИ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Аптечна технологія ліків» для студентів 4 курсу заочної форми навчання (2,5 р.н. ) та з дисципліни «Методологія та логіка наукових досліджень» для студентів 6 курсу (1,5 р.н.) на осінній семестр 2016-2017 навчального року
ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕР-ЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

 

Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни “Аптечна технологія ліків”

 

Завдання до контрольних робіт з дисципліни  “Аптечна технологія ліків” для студентів заочної форми навчання

 

Завдання для підготовки до контрольної роботи №1 з дисципліни “Аптечна технологія ліків”

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

   3 курс  4,5 роки навчання (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Фармація»)

            Контрольна робота №1

 

   4 курс 2,5 роки навчання (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» зі спеціальності «Фармація»)

           Контрольна робота №1

 

   2 курс 4,5 роки навчання (для осіб, що мають вищу освіту)

          Контрольна робота №1 (весняний семестр)

 

  3 курс 4,5 роки навчання (для осіб, що мають вищу освіту)

          Контрольна робота № 2 (осінній семестр)

  1 курс 2,0 роки навчання (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» зі спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»)

         Контрольна робота №1 (осінній семестр)

        Контрольна робота № 2 (весняний семестр)

 

Лекції з дисципліни  “Аптечна технологія ліків”

 

НАСТАНОВИ:

Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів умовах аптек

Вимоги до виготовлення стерильних лікарських засобів умовах аптек

НАВЧАЛЬНІ ВІДЕОМАТЕРІАЛИ