Дисципліна Аптечна технологія ліків

Заочна форма навчання Спеціальність «Фармація»

КАЛЕНДАРНІ ПЛАНИ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з ДИСЦИПЛІН «АПТЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ» для студентів 3  курсу спеціальності Фармація  Фc15(4,5з), Фс15(4,5з)ан, Фс15(4,5з)дв; «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ» для студентів 2  курсу спеціальності Фармація  Фc16(3,0з)двЛ, Фс16(4,5з)ан, Фс16(4,5з)дв  та «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ЛОГІКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»  для студентів 1  курсу спеціальності Фармація  Фм17(1,5 з) (осінній  семестр, 2017-2018 н.р.)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з ДИСЦИПЛІН «АПТЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ» для студентів 3  курсу спеціальності Фармація  Фc15(4,5з), Фс15(4,5з)ан, Фс15(4,5з)дв; «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ» для студентів 2  курсу спеціальності Фармація  Фc16(3,0з)двЛ, Фс16(4,5з)ан, Фс16(4,5з)дв  та «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ЛОГІКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»  для студентів 1  курсу спеціальності Фармація  Фм17(1,5 з) (осінній  семестр, 2017-2018 н.р.)

 

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

 

Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни “Аптечна технологія ліків”

 

Завдання до контрольних робіт з дисципліни  “Аптечна технологія ліків” для студентів заочної форми навчання

Завдання для підготовки до контрольної роботи №1 з дисципліни “Аптечна технологія ліків”

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

 АКР №1

   3 курс  4,5  роки навчання (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Фармація»); 1 курс 2,5 роки навчання (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» зі спеціальності «Фармація»):

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1

 

 

 АКР №1

 2 курс 4,6 роки навчання (для осіб, що мають кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності  «Аналітичний контроль якості хімічних сполук»);

  2 курс 3,0 роки навчання  (для осіб, що мають кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Виробництво фармацевтичних препаратів»);

2 курс 4,6 роки навчання (для осіб, що мають вищу освіту):

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1

  АКР №2

  2 курс 3,0 роки навчання  (для осіб, що мають кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Виробництво фармацевтичних препаратів»);

3 курс 4,6 роки навчання (для осіб, що мають вищу освіту);

  3 курс 4,6 роки навчання (для осіб, що мають кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальностей «Виробництво фармацевтичних препаратів», «Аналітичний контроль якості хімічних сполук»)

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

 

Лекції з дисципліни  “Аптечна технологія ліків”

Методичні рекомендації з виконання та оформлення курсових робіт

НАСТАНОВИ:

Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів умовах аптек

Вимоги до виготовлення стерильних лікарських засобів умовах аптек

НАВЧАЛЬНІ ВІДЕОМАТЕРІАЛИ