ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 

КАЛЕНДАРНІ ПЛАНИ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ та ЛЕКЦІЙ з дисципліни «АПТЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ» для студентів 3 курсу спеціальності 7.12020101 “Фармація” Фс16(5,0д)Н на осінній  семестр 2018-2019 н. р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ та ЗАНЯТЬ з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ» (модуль 2) для студентів 3 курсу (ССО) спеціальності “Фармація” Фс16 (4,0д) на осінній  семестр 2018-2019 н. р.

 

Лекції з аптечної технології ліків

 

Лекції з аудіо супровідом

 

Питання до ПМК:

Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни “Аптечна технологія ліків”

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

 

Корисні інформаційні джерела

Довідкові матеріали для підготовки до державної атестації з технології ліків
База тестів з АТЛ для підготовки до ліцензійного іспиту КРОК 2

Методичні рекомендації з виконання та оформлення курсових робіт

 

На заняттях Вам будуть корисні бланки Рецептів та ППК, які необхідно роздрукувати на папері формату А-4 та розрізати. Рецепт роздруковується на обох сторонах аркуша та містить лицевий та зворотній бік. ППК роздруковується на одній стороні паперу.

бланк Рецепт

бланк ППК

 

НАСТАНОВИ:

Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів умовах аптек

Вимоги до виготовлення стерильних лікарських засобів умовах аптек

 

НАКАЗИ:

Наказ МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812 «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках»

НАКАЗ МОЗ України від 15.05.2006 р. № 275 «Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів»

Наказ МОЗ України від 19 липня 2005 р. № 360

Наказ МОЗ від 16.12.2003 р. № 584 «Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах»

 

НАВЧАЛЬНІ ВІДЕОМАТЕРІАЛИ